Tiện ích xem điểm

Lưu ý:

  • Nhà trường đang trong quá trình nhập điểm, những điểm được trình bày chỉ mang tính chất tham khảo!
  • Kết quả Hạnh kiểm chỉ là dự kiến của GVCN và sẽ có thay đổi trong thời gian sắp tới

Hướng dẫn tra cứu - Liên hệ
  • Tính năng mới: Click vào tên của học sinh trong bảng điểm lớp để xem điểm của học sinh đó
  • Để xem điểm của một lớp, chỉ cần chọn tên lớp, chọn tháng cần xem (không cần nhập tên HS) sau đó nhấn nút Xem điểm
  • Để xem điểm của một học sinh nào đó, nhập tên học sinh vào ô Họ tên (không cần chọn lớp, tháng) sau đó nhấn nút Xem điểm

Trong quá trình xem điểm:

  • Có thể sắp xếp lại bảng để xem cho thuận tiện bằng cách nháy vào tiêu đề của cột.Ví dụ: Để xem danh sách theo thứ tự tăng dần của Hạng, nháy vào ô Hạng (nháy lần nữa sẽ sắp xếp theo thứ tự giảm dần)
  • Có thể đánh dấu một dòng khi xem bằng cách nháy chuột lên dòng đó
  • Hiện tại module này đang trong quá trình hoàn thiện, nếu bạn có đóng góp gì xin vui lòng liên hệ qua email: nguyennhuttruong@gmail.com.Cám ơn!