TRA CỨU ĐIỂM THI NGHỀ PHỔ THÔNG KHÓA NGÀY

Hướng dẫn tra cứu
  • Ví dụ: Muốn xem điểm của thí sinh có SBD 040396, nhập 040396 vào ô SBD sau dó nhấn Xem điểm theo SBD
  • Hiện tại module này chỉ hỗ trợ tìm kiếm với họ và tên đầy đủ, do đó bạn cần nhập đầy đủ Họ và tên cần tìm
  • Bạn nên nhập họ tên ở dạng chữ hoa để có kết quả tìm kiếm tốt nhất. Ví dụ: bạn nên nhập NGUYỄN VĂN TÈO thay vì nguyễn văn tèo hay Nguyễn Văn Tèo


  •