Menu

Được xem nhiều

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 16
 • Hôm nay: 1435
 • Tháng hiện tại: 29213
 • Tổng lượt truy cập: 3871462
Thống kê
DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ/Nhiệm vụ Điện thoại
1 Bùi Thị Kim Hạnh [Xem TKB] 1966
 • Bí thư Đảng ủy
 • Hiệu trưởng
 • Cán bộ quản lý
0918 365 767
2 Huỳnh Thanh Hương [Xem TKB] 1976
 • Bí thư chi bộ 3
 • Phó Hiệu trưởng
 • Giáo viên Toán
0915 725 043
3 Trần Văn Sáu [Xem TKB] 1966
 • Phó Bí thư Đảng ủy
 • Phó Hiệu trưởng
 • Cán bộ quản lý
0918 654 037
4 Lê Hữu Bốn [Xem TKB] 1977
 • Phó bí thư Chi bộ 4
 • Tổ Trưởng chuyên môn
 • Giáo viên Thể dục
0919 013 015
5 Nguyễn Phước Vĩnh [Xem TKB] 1982
 • Phó bí thư Chi bộ 5
 • Tổ Trưởng chuyên môn
 • Giáo viên Lý
0987103725
6 Châu Huỳnh Thuận [Xem TKB] 1981
 • Phó bí thư Chi bộ 3
 • Tổ Trưởng chuyên môn
 • Giáo viên Toán
0945 194 195
7 Nguyễn Huy Phong [Xem TKB] 1978
 • Tổ trưởng tổ văn phòng
 • Văn thư
01215825017
8 Nguyễn Thị Bích Chi [Xem TKB] 1980
 • Bí thư Chi bộ 4
 • Tổ Trưởng chuyên môn
 • Giáo viên Sử
01222838078
9 Trần Bá Phước [Xem TKB] 1973
 • Bí thư Chi bộ 5
 • Tổ Phó chuyên môn
 • Giáo viên Công nghệ
01266889733
10 Nguyễn Thị Kim Hà [Xem TKB] 1971
 • Giáo viên Văn
01223425242

   1  2  3  4  5  >> Trang cuối

Tổng cộng có 60 giáo viên thuộc 7 tổ