Máy chủ tìm kiếm Hits Truy cập gần đây
Google Bot 363962 Thứ ba, 24 Tháng Tư 2018 20:48
Majestic-12 320726 Thứ ba, 24 Tháng Tư 2018 18:38
Google Feedfetcher 67868 Thứ hai, 23 Tháng Tư 2018 09:07
MSN Bot 19969 Chủ nhật, 14 Tháng Hai 2016 19:59
Yahoo Bot 14089 Thứ tư, 18 Tháng Tư 2018 21:28
MSN Bot Media 1312 Thứ hai, 15 Tháng Năm 2017 18:56
TurnitinBot 1251 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2015 13:55
Alexa 631 Thứ sáu, 20 Tháng Tư 2018 06:34
Exabot 164 Thứ bảy, 21 Tháng Tư 2018 04:43
Open-source Web Search 69 Thứ ba, 27 Tháng Hai 2018 16:49
Google Adsense 29 Thứ hai, 22 Tháng Tám 2016 07:52
Google Desktop 25 Thứ tư, 02 Tháng Năm 2012 14:13
Baidu 14 Thứ tư, 26 Tháng Hai 2014 16:28
W3C Validator 7 Thứ hai, 27 Tháng Sáu 2016 19:40
Google AdsBot 4 Thứ năm, 10 Tháng Mười 2013 12:06
YaCy 2 Thứ ba, 16 Tháng Tám 2016 08:20