Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1480594 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 06:29
windows7 454243 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 05:03
windowsxp2 432664 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 02:35
windowsvista 50924 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 01:00
windowsnt2 34118 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 06:02
linux2 30542 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 05:28
windowsnt 20013 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 06:27
windows2003 18918 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 10:45
macosx 15587 Thứ năm, 18 Tháng Một 2018 11:36
linux3 10214 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 05:55
windows2k 2314 Thứ ba, 09 Tháng Một 2018 11:20
windows 1711 Thứ năm, 04 Tháng Một 2018 20:32
windows98 1303 Chủ nhật, 10 Tháng Chín 2017 00:25
windows95 920 Thứ tư, 03 Tháng Một 2018 19:27
windowsme 236 Thứ sáu, 22 Tháng M. hai 2017 08:46
windowsxp 183 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 13:14
windowsce 177 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 02:26
windowsme2 169 Thứ sáu, 05 Tháng Một 2018 17:37
freebsd 39 Thứ tư, 17 Tháng Năm 2017 20:49
mac 34 Thứ sáu, 05 Tháng Tám 2016 21:40
openbsd 19 Thứ hai, 26 Tháng M. hai 2016 04:01
os22 14 Chủ nhật, 30 Tháng Tám 2015 10:44
macppc 2 Thứ bảy, 26 Tháng Bảy 2014 18:53
irix 1 Chủ nhật, 10 Tháng Tám 2014 09:50
freebsd2 1 Chủ nhật, 07 Tháng M. hai 2014 19:26