Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1535834 Thứ ba, 24 Tháng Tư 2018 21:20
windows7 458306 Thứ ba, 24 Tháng Tư 2018 20:37
windowsxp2 433187 Thứ ba, 24 Tháng Tư 2018 20:56
windowsvista 51024 Thứ ba, 24 Tháng Tư 2018 19:30
windowsnt2 35290 Thứ ba, 24 Tháng Tư 2018 20:05
linux2 32648 Thứ ba, 24 Tháng Tư 2018 14:35
windowsnt 21469 Thứ ba, 24 Tháng Tư 2018 19:21
windows2003 19106 Thứ hai, 23 Tháng Tư 2018 21:50
macosx 16249 Thứ ba, 24 Tháng Tư 2018 20:30
linux3 10649 Thứ ba, 24 Tháng Tư 2018 20:34
windows2k 2385 Chủ nhật, 22 Tháng Tư 2018 20:30
windows 1723 Thứ sáu, 20 Tháng Tư 2018 09:38
windows98 1303 Chủ nhật, 10 Tháng Chín 2017 11:25
windows95 920 Thứ năm, 04 Tháng Một 2018 07:27
windowsme 236 Thứ sáu, 22 Tháng M. hai 2017 20:46
windowsxp 183 Chủ nhật, 07 Tháng Một 2018 01:14
windowsce 177 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 14:26
windowsme2 169 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 05:37
freebsd 39 Thứ năm, 18 Tháng Năm 2017 07:49
mac 34 Thứ bảy, 06 Tháng Tám 2016 08:40
openbsd 19 Thứ hai, 26 Tháng M. hai 2016 16:01
os22 14 Chủ nhật, 30 Tháng Tám 2015 21:44
macppc 2 Chủ nhật, 27 Tháng Bảy 2014 05:53
irix 1 Chủ nhật, 10 Tháng Tám 2014 20:50
freebsd2 1 Thứ hai, 08 Tháng M. hai 2014 07:26