Menu

Được xem nhiều

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 647
  • Tháng hiện tại: 22409
  • Tổng lượt truy cập: 3755500
Thống kê
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Đề thi đề xuất môn Sinh học khối 12 năm học 2012-2013 (30/11/2012)

[Giáo án] - [Sinh học] - [Khối 12]

Tải về
Bài 18: Các công cụ hỗ trợ soạn thảo-Phan Trường Giang (giáo viên giỏi 2011) (31/12/1969)

[Giáo án] - [Tin học] - [Khối 10]

Tải về
Bài 17: Một số chức năng khác -Phan Trường Giang (giáo viên giỏi 2011) (31/12/1969)

[Giáo án] - [Tin học] - [Khối 10]

Tải về
Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu - Nguyễn Tấn Dương (giáo viên giỏi 2011) (31/12/1969)

[Giáo án] - [Tin học] - [Khối 12]

Tải về
Bài 18: Các công cụ hỗ trợ soạn thảo-Nguyễn Tấn Dương (giáo viên giỏi 2011) (31/12/1969)

[Giáo án] - [Tin học] - [Khối 10]

Tải về
Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu - Nguyễn Thị Ánh Hồng(giáo viên giỏi 2011) (31/12/1969)

[Giáo án] - [Tin học] - [Khối 12]

Tải về
Bài 12: Kiểu xâu tiết 2 -Nguyễn Thị Ánh Hồng (giáo viên giỏi 2011) (31/12/1969)

[Giáo án] - [Tin học] - [Khối 11]

Tải về
Bài 12: Kiểu xâu tiết 1 -Nguyễn Thanh Tâm (giáo viên giỏi 2011) (31/12/1969)

[Giáo án] - [Tin học] - [Khối 11]

Tải về
Bài 12: Kiểu xâu tiết 1 -Nguyễn Thanh Tâm (giáo viên giỏi 2011) (31/12/1969)

[Giáo án] - [Tin học] - [Khối 11]

Tải về
Bài 17: Một số chức năng khác -Lưu Quang Liêm (giáo viên giỏi 2011) (31/12/1969)

[Giáo án] - [Tin học] - [Khối 10]

Tải về
Bài 12: Kiểu xâu -Lưu Quang Liêm (giáo viên giỏi 2011) (31/12/1969)

[Giáo án] - [Tin học] - [Khối 11]

Tải về
Bài 18: Các công cụ hỗ trợ soạn thảo-Phạm Trường Sơn (viên phấn vàng 2011) (31/12/1969)

[Giáo án] - [Tin học] - [Khối 10]

Tải về
Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu-Phạm Trường Sơn (viên phấn vàng 2011) (31/12/1969)

[Giáo án] - [Tin học] - [Khối 12]

Tải về
Bài 24 : Các bằng chứng tiến hóa (29/02/2012)

[Giáo án] - [Sinh học] - [Khối 12]

Tải về
Nhập môn Công nghệ sinh học (29/02/2012)

[Giáo án] - [Sinh học] - [Khối 12]

Tải về
Dữ liệu kiểu xâu (string) (31/12/1969)

[Giáo án] - [Tin học] - [Khối 11]

Tải về
Tiết 26 tin 11 (31/12/1969)

[Giáo án] - [Tin học] - [Khối 11]

Tải về
Bài 14 tin 10 (31/12/1969)

[Giáo án] - [Tin học] - [Khối 10]

Tải về