Menu

Được xem nhiều

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 1396
  • Tháng hiện tại: 29174
  • Tổng lượt truy cập: 3871423
Thống kê
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Ma trận đề kiểm tra học kì 1 các môn năm học 2012-2013 (21/11/2012)

[Ma trận] - [Nhiều môn] - [Cả 3 khối]

Tải về
Ma trận kiểm tra học kì 1 môn Toán khối 12 năm học 2012-2013 (21/11/2012)

[Ma trận] - [Toán] - [Khối 12]

Tải về
Ma trận kiểm tra học kì 1 môn Toán khối 11 năm học 2012-2013 (21/11/2012)

[Ma trận] - [Toán] - [Khối 11]

Tải về
Ma trận kiểm tra học kì 1 môn Toán khối 10 năm học 2012-2013 (21/11/2012)

[Ma trận] - [Toán] - [Khối 10]

Tải về
Tài liệu chính trị hè năm 2012 (29/06/2012)

[Ma trận] - [Công văn] - [Sở GD&ĐT Đồng Tháp]

Tải về
Ma trận đề thi học kì 1 năm học 2011-2012 trưởng THPT Lấp Vò 3 (01/01/2011)

[Ma trận] - [Công văn] - [Cả 3 khối]

Tải về
Ma trận đề thi học kì 2 môn Ngữ văn khối 11 năm 2011 (01/01/1970)

[Ma trận] - [Ngữ văn] - [Khối 11]

Tải về
Ma trận đề thi học kì 2 môn Ngữ văn khối 10 năm 2011 (01/01/1970)

[Ma trận] - [Ngữ văn] - [Khối 10]

Tải về
Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán khối 11 năm 2011 (01/01/1970)

[Ma trận] - [Toán] - [Khối 11]

Tải về
Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán khối 10 năm 2011 (01/01/1970)

[Ma trận] - [Toán] - [Khối 10]

Tải về
Ma trận đề thi học kì 1, các môn do Sở ra đề năm học 2010-2011 (01/01/2011)

[Ma trận] - [Nhiều môn] - [Cả 3 khối]

Tải về
Ma trận đề thi học kì môn Hóa học, năm học 2010-2011 (01/01/2011)

[Ma trận] - [Hoá học] - [Cả 3 khối]

Tải về
Ma trận đề thi học kì môn Lịch sử, năm học 2010-2011 (01/01/2011)

[Ma trận] - [Lịch sử] - [Cả 3 khối]

Tải về
Ma trận đề thi học kì môn Vật lí, năm học 2010-2011 (01/01/2011)

[Ma trận] - [Vật lí] - [Cả 3 khối]

Tải về
Ma trận đề thi học kì môn Ngữ Văn, năm học 2010-2011 (01/01/2011)

[Ma trận] - [Ngữ văn] - [Cả 3 khối]

Tải về