Menu

Được xem nhiều

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 1401
  • Tháng hiện tại: 29179
  • Tổng lượt truy cập: 3871428
Thống kê
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Kết quả thi HSG giải toán trên máy tính cầm tay 2012-2013 (13/12/2012)

[Bảng điểm, kết quả thi] - [Máy tính cầm tay] - [Bồi dưỡng học sinh giỏi]

Tải về
Kết quả thi Học sinh giỏi năm học 2012-2013 (15/10/2012)

[Bảng điểm, kết quả thi] - [Nhiều môn] - [Bồi dưỡng học sinh giỏi]

Tải về
Bồi dưỡng học sinh giỏi: Phương pháp toạ độ với bài toán hình học phẳng (01/01/1970)

[Tài liệu] - [Toán] - [Bồi dưỡng học sinh giỏi]

Tải về
Bồi dưỡng học sinh giỏi: Chuyên đề Một số phương pháp giải phương trình chứa căn (Phần 2) (01/01/1970)

[Tài liệu] - [Toán] - [Bồi dưỡng học sinh giỏi]

Tải về
Bồi dưỡng học sinh giỏi: Chuyên đề Một số phương pháp giải phương trình chứa căn (Phần 1) (01/01/1970)

[Tài liệu] - [Toán] - [Bồi dưỡng học sinh giỏi]

Tải về
Bồi dưỡng học sinh giỏi: Các chuyên đề Số học (01/01/1970)

[Tài liệu] - [Toán] - [Bồi dưỡng học sinh giỏi]

Tải về
Bồi dưỡng học sinh giỏi: Các bài giảng về Số học (01/01/1970)

[Tài liệu] - [Toán] - [Bồi dưỡng học sinh giỏi]

Tải về
Bồi dưỡng học sinh giỏi: Chuyên đề Bất đẳng thức Cosi (01/01/1970)

[Tài liệu] - [Toán] - [Bồi dưỡng học sinh giỏi]

Tải về
Bồi dưỡng học sinh giỏi: Chuyên đề Hệ phương trình đại số (01/01/1970)

[Tài liệu] - [Toán] - [Bồi dưỡng học sinh giỏi]

Tải về
Cấu trúc đề thi học sinh giỏi vòng 2 tỉnh Đồng Tháp (01/01/1970)

[Đề - Đáp án] - [Công văn] - [Bồi dưỡng học sinh giỏi]

Tải về
Hướng dẫn Thí nghiệm thực hành môn Vật lí THPT (01/01/2011)

[Đề - Đáp án] - [Vật lí] - [Bồi dưỡng học sinh giỏi]

Tải về
Hướng dẫn chấm đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh Môn Vật lí năm học 2011-2012 (Đồng Tháp) (01/01/1970)

[Đề - Đáp án] - [Vật lí] - [Bồi dưỡng học sinh giỏi]

Tải về
Hướng dẫn chấm đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh Môn Toán năm học 2011-2012 (Đồng Tháp) (01/01/1970)

[Đề - Đáp án] - [Toán] - [Bồi dưỡng học sinh giỏi]

Tải về
Hướng dẫn chấm đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh Môn Tin học năm học 2011-2012 (Đồng Tháp) (01/01/1970)

[Đề - Đáp án] - [Tin học] - [Bồi dưỡng học sinh giỏi]

Tải về
Hướng dẫn chấm đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh Môn tiếng Pháp năm học 2011-2012 (Đồng Tháp) (01/01/1970)

[Đề - Đáp án] - [Tiếng Pháp] - [Bồi dưỡng học sinh giỏi]

Tải về
Hướng dẫn chấm đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh Môn tiếng Anh năm học 2011-2012 (Đồng Tháp) (01/01/1970)

[Đề - Đáp án] - [Tiếng Anh] - [Bồi dưỡng học sinh giỏi]

Tải về
Hướng dẫn chấm đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh Môn Sinh học năm học 2011-2012 (Đồng Tháp) (01/01/1970)

[Đề - Đáp án] - [Sinh học] - [Bồi dưỡng học sinh giỏi]

Tải về
Hướng dẫn chấm đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh Môn Ngữ văn năm học 2011-2012 (Đồng Tháp) (01/01/1970)

[Đề - Đáp án] - [Ngữ văn] - [Bồi dưỡng học sinh giỏi]

Tải về
Hướng dẫn chấm đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh Môn Lịch sử năm học 2011-2012 (Đồng Tháp) (01/01/1970)

[Đề - Đáp án] - [Lịch sử] - [Bồi dưỡng học sinh giỏi]

Tải về
Hướng dẫn chấm đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh Môn Hoá năm học 2011-2012 (Đồng Tháp) (01/01/1970)

[Đề - Đáp án] - [Hoá học] - [Bồi dưỡng học sinh giỏi]

Tải về