Menu

Được xem nhiều

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 1325
  • Tháng hiện tại: 29103
  • Tổng lượt truy cập: 3871352
Thống kê
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Kết quả Nghề phổ thông khoá ngày 21/09/2014 (09/10/2014)

[Bảng điểm, kết quả thi] - [Tài liệu khác] - [Sở GD&ĐT Đồng Tháp]

Tải về
Quyết định coi thi TN THPT 2014 (22/05/2014)

[Công văn] - [Công văn] - [Sở GD&ĐT Đồng Tháp]

Tải về
QĐ chấm thi tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2013 - 2014 (26/06/2013)

[Công văn] - [Công văn] - [Sở GD&ĐT Đồng Tháp]

Tải về
Quyết định coi thi tuyển sinh lớp 10 (chính thức) (21/06/2013)

[Công văn] - [Công văn] - [Sở GD&ĐT Đồng Tháp]

Tải về
Bảng ghi điểm kì thi Học sinh giỏi Máy tính cầm tay năm học 2012-2013 (30/11/2012)

[Bảng điểm, kết quả thi] - [Máy tính cầm tay] - [Sở GD&ĐT Đồng Tháp]

Tải về
Công văn Số : 211/SGDĐT-VP V/v thực hiện SKKN và đề tài NCKHSPUD từ năm học 2012 - 2013 (22/11/2012)

[Công văn] - [Công văn] - [Sở GD&ĐT Đồng Tháp]

Tải về
Danh sách kết quả thuyên chuyển 2012 (tính đến 30/7/2012) (30/07/2012)

[Công văn] - [Công văn] - [Sở GD&ĐT Đồng Tháp]

Tải về
Tài liệu chính trị hè năm 2012 (29/06/2012)

[Ma trận] - [Công văn] - [Sở GD&ĐT Đồng Tháp]

Tải về
Quyết định coi thi tuyển lớp 10, lớp 10 chuyên năm 2012 (21/06/2012)

[Công văn] - [Công văn] - [Sở GD&ĐT Đồng Tháp]

Tải về
Quyết định coi thi TN. THPT năm 2012 (22/05/2012)

[Công văn] - [Công văn] - [Sở GD&ĐT Đồng Tháp]

Tải về
Kết quả tổng hợp tuyển sinh lớp 10 tỉnh Đồng Tháp năm học 2011-2012 (01/01/2011)

[Bảng điểm, kết quả thi] - [Nhiều môn] - [Sở GD&ĐT Đồng Tháp]

Tải về
Kết quả nguyện vọng 2 chính thức thi tuyển sinh lớp 10 - năm 2011 (01/01/2011)

[Bảng điểm, kết quả thi] - [Nhiều môn] - [Sở GD&ĐT Đồng Tháp]

Tải về
Kết quả chính thức thi tuyển sinh lớp 10 - năm 2011 (01/01/2011)

[Bảng điểm, kết quả thi] - [Công văn] - [Sở GD&ĐT Đồng Tháp]

Tải về
Kết quả thi tuyển sinh lớp 10 - năm 2011 (01/01/2011)

[Bảng điểm, kết quả thi] - [Công văn] - [Sở GD&ĐT Đồng Tháp]

Tải về
Kĩ thuật soạn đề kiểm tra theo chuẩn kĩ năng kiến thức (01/01/1970)

[Công văn] - [Tiếng Anh] - [Sở GD&ĐT Đồng Tháp]

Tải về
Hướng dẫn kiểm tra - Đánh giá học kì 1 năm học 2010-2011 (01/01/2011)

[Công văn] - [Nhiều môn] - [Sở GD&ĐT Đồng Tháp]

Tải về